Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (далі - посвідчення), є документом, що підтверджує призначення державної соціальної допомоги особі з інвалідністю з дитинства та дитині з інвалідністю відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»; державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (далі - державна соціальна допомога).

Посвідчення оформлюється на ім’я особи з інвалідністю з дитинства, дитини з інвалідністю, особи, яка не має права на пенсію, особи з інвалідністю, якій призначено державну соціальну допомогу.

Якщо державна соціальна допомога призначена на дитину з інвалідністю чи особу з інвалідністю з дитинства, особу, яка не має права на пенсію, особу з інвалідністю, визнану недієздатною, в посвідченні також зазначаються прізвище, ім’я, по батькові її законного представника.

Посвідчення видається безкоштовно особисто одержувачу державної соціальної допомоги (особі з інвалідністю з дитинства, особі, яка не має права на пенсію, особі з інвалідністю).

Якщо державна соціальна допомога призначена на дитину з інвалідністю чи особу з інвалідністю з дитинства, особу, яка не має права на пенсію, особу з інвалідністю, визнану недієздатною, посвідчення видається законному представнику (опікуну) такої особи або іншій особі, яка представляє інтереси недієздатної особи, на підставі нотаріально засвідченої довіреності у разі пред’явлення паспорта та відповідних документів, що підтверджують особу одержувача.

Посвідчення оформлюється та видається у день звернення за його отриманням, але не пізніше 15 робочих днів після призначення державної соціальної допомоги.

Для оформлення посвідчення необхідно надати фото 3*4 особи з інвалідністю з дитинства, дитини з інвалідністю, особи, яка не має права на пенсію. Фото законного представника (опікуна) дитини – інваліда або інваліда з дитинства надається за бажанням.